Het bestemmingsplan geeft aan wat je mogelijkheden zijn op een terrein en binnen je bouwblok. Het kan zijn dat je plannen in eerste instantie niet overeenkomen met het actuele bestemmingsplan. Daar buigen wij ons graag over. We zien het als grote uitdaging om met creatieve ideeën tot een oplossing te komen.

Zorg voor het totale traject

Landborg zorgt voor een ruimtelijke onderbouwing van de plannen en een landschappelijke inpassing. Tijdens het hele traject zijn we aanspreekpunt. We voeren vooroverleg met de gemeente en regelen het principeverzoek.
Als er sprake is van het vergroten of veranderen van het bouwblok, zien we niets over het hoofd. Dat is een geruststellend idee, ook als je te maken hebt met functieverandering van je bedrijf. We nemen graag de totale begeleiding en coördinatie van het traject voor onze rekening.

We komen er samen uit

Ons uitgangspunt is altijd dat we er juist samen uit komen. Dankzij die insteek realiseerde menige ondernemer met Landborg zijn plannen in het buitengebied.

Begeleiding bij vergunningen, bouw en bedrijfsontwikkeling in het buitengebied

Meer weten?

033 30 31 060 of mail ons