Herziening Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley

Het functieveranderingsbeleid is opgesteld vanuit de samenwerking tussen de gemeenten in het Gelderse gedeelte van de Food Valley regio.
Deelnemende gemeenten zijn Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten, Scherpenzeel en Wageningen.

Met het functieveranderingsbeleid willen deze gemeenten de problematiek van leegstaande stallen in het agrarisch buitengebied aanpakken.
In ruil voor de sloop van agrarische gebouwen (de sloopcompensatie) worden onder voorwaarden diversen nieuwe ontwikkelingen geboden.
Gedacht kan worden aan 
de realisatie van een extra woning of de vestiging van een niet-agrarisch bedrijf in het buitengebied.

Het Functieveranderingsbeleid 2016 is geen nieuw beleid maar een herziening van de bestaande regionale beleidsrapporten uit 2008 en 2012.

Wilt u meer weten over functieverandering op uw bedrijf/ perceel of over sloopmeters/ sloopcompensatie ?

Bel ons eens voor een vrijblijvende afspraak !

 

Begeleiding bij vergunningen, bouw en bedrijfsontwikkeling in het buitengebied

Meer weten?

033 30 31 060 of mail ons