Nieuwe vergunningen Wet natuurbescherming vanaf augustus

De vergunningverlening voor de Wet Natuurbescherming in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zal vanaf 1 augustus weer op gang komen.

Dat zei staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken op 7 juni in de Tweede Kamer. De vergunningverlening ligt momenteel helemaal stil.
Reden hiervoor is de voorbereiding van de komende actualisatie in het kader van het PAS. Deze actualisatie heeft betrekking op een verbetering van het PAS-instrumentarium met het onder andere mogelijk maken van een lands-dekkende uniforme toetsing van leefgebieden in AERIUS (het rekeninstrument in het kader van de PAS).

Op 15 juni zal hierover besluitvorming plaatsvinden.

Begeleiding bij vergunningen, bouw en bedrijfsontwikkeling in het buitengebied

Meer weten?

033 30 31 060 of mail ons