Parapluplan Buitengebied Ede 2020 ter inzage

Vanaf 19 november ligt het Parapluplan Buitengebied Ede 2020 zes weken ter inzage. Het parapluplan geldt voor het gehele buitengebied van de gemeente Ede met uitzondering van de bestemmingsplannen ‘Nationaal Park De Hoge Veluwe’, ‘Ede-West 2009’ en de verblijfsrecreatieterreinen.

Het plan maakt straks enkele nieuwe interessante ontwikkelingen mogelijk waaronder:

  • vergroten inhoud (bedrijfs)woning door inzet sloopcompensatie
  • Bed & Breakfast in een bijgebouw
  • aanpassing afwijkingsmogelijkheden schuilgelegenheid buiten bouwvlak
  • aanpassing afwijkingsmogelijkheden nevenactiviteiten bij een volwaardig agrarisch bedrijf

Meer weten over de mogelijkheden op uw perceel ? Neem contact op met Gerco van Ingen: gerco@landborg.nl

of bel met ons kantoor: 033-30 31 060

Begeleiding bij vergunningen, bouw en bedrijfsontwikkeling in het buitengebied

Meer weten?

033 30 31 060 of mail ons