PAS-check Provincie Gelderland

De provincie Gelderland gaat door met het treffen van voorbereidingen voor het intrekken van vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Het gaat dan om niet-gebruikte ontwikkelingsruimte binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daarmee legt de provincie een oproep van LTO Nederland in afwachting van een uitspraak van de Raad van State naast zich neer.

Op dit moment is de provincie nog niet bezig met handhaven. Er wordt eerst geĆÆnventariseerd of er inderdaad vergunde ruimte (ontwikkelingsruimte) is welke door veehouderijen niet wordt gebruikt. Bedrijven krijgen een brief met het verzoek aan te geven in hoeverre daadwerkelijk gebruik is gemaakt van de vergunde ruimte.

Voorzitter Ben Haarman van LTO Noord regio Oost vindt het jammer dat provincies vasthouden aan eerdere afspraken. “Het is niet ondenkbaar dat de Raad van State besluit dat het PAS als systeem in orde is, maar dat ontwikkelingsruimte voorlopig niet mag worden uitgegeven.”Haarman hoopt alsnog afspraken met de provincies Gelderland en Overijssel te kunnen maken over het niet verloren laten gaan van nog niet gebruikte ontwikkelingsruimte.

Begeleiding bij vergunningen, bouw en bedrijfsontwikkeling in het buitengebied

Meer weten?

033 30 31 060 of mail ons