Biologische geitenhouderij Berkhof – Kootwijkerbroek

Deze voormalige varkenshouderij in Kootwijkerbroek is door de familie Berkhof aangekocht met als doel hier een biologische geitenhouderij te beginnen. De bestaande varkensstal uit 2009 is verhoogd, verbreed en verlengd waardoor een royale potstal ontstaat voor 850 geiten.

Veel elementen van de bestaande stal konden worden hergebruikt waardoor de bouwkosten relatief laag bleven. Zo is bijvoorbeeld de originele putvloer gebruikt als vloer voor de pot en konden de bestaande gevelelementen worden teruggeplaatst.

Er wordt gemolken met een 80-stands buitenmelker carrousel stal.

De nieuwbouw is gekoppeld aan een voormalige aangrenzende varkensstal. Hierin zijn o.a. een hygiënesluis, technische ruimte, tanklokaal en kantine gevestigd. Daarnaast kon een gedeelte van de schuur. waarin vloerverwarming aanwezig was t.b.v. de biggen, zodanig aangepast worden dat hier lammeren gehuisvest kunnen worden. De stallen voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Landborg verzorgde voor dit project:

  • Bouwkundig advies
  • Bouwkundig tekenwerk
  • Aanvraag omgevingsvergunning Bouw en Milieu
  • Coördinatie bedrijfsontwikkeling
  • Bestek en aanbesteding

Begeleiding bij vergunningen, bouw en bedrijfsontwikkeling in het buitengebied

Meer weten?

033 30 31 060 of mail ons