Herbouw boerderij ‘De Schaffelaar’ – De Glind

Naast het nieuw bouwen van een compleet agrarisch bedrijf  had familie Methorst de wens om de oude boerderij te herbouwen. Een van de uitgangspunten moest zijn dat de nieuwe boerderij – het betreft hier een historische locatie – originele kenmerken moest hebben. Hoe pakken we dat aan? 

Landborg werd betrokken bij dit mooie project. Het bleek dat herbouw in oorspronkelijke vorm was op basis van het bestemmingsplan in eerste instantie niet mogelijk was.

We hebben een plan gemaakt voor de herbouw van de boerderij op exact dezelfde plaats met exact dezelfde afmetingen (contouren). De boerderij is gedraaid, zodat de boerderij nu met de voorzijde naar de weg staat, terwijl eerst de achtergevel naar de weg was gekeerd. Binnen de nieuwe boerderij is een scheiding gemaakt tussen ‘woonfunctie’ en ‘bedrijfsfunctie agrarisch’. Daarnaast is veel zorg besteed aan de architectuur van de boerderij. De stijlkenmerken van de streek komen terug in het ontwerp.

Het plan is goed ontvangen door de gemeente en zij heeft haar medewerking verleend om deze fraaie boerderij te realiseren. Een boerderij van dergelijk formaat doet recht aan de historische locatie en vormt samen met het geheel nieuwe vleesveebedrijf een uniek geheel.

Begeleiding bij vergunningen, bouw en bedrijfsontwikkeling in het buitengebied

Meer weten?

033 30 31 060 of mail ons