Nieuwbouw bedrijfsruimte E.J. van Ginkel Bouw – Scherpenzeel

In het buitengebied van Scherpenzeel kocht Evert Jan van Ginkel een voormalig agrarisch bedrijf. Wens was om op deze locatie zijn eigen bouwbedrijf te kunnen vestigen. Landborg werd ingeschakeld om het functieveranderingstraject van een agrarische bestemming naar een niet-agrarische bedrijfsbestemming te begeleiden.

Op de locatie aan De Haar in het buitengebied van Scherpenzeel stond naast een bedrijfswoning ca. 900 m2 aan voormalige pluimveestallen. Na een plan gemaakt te hebben is bij de gemeente Scherpenzeel een principeverzoek ingediend. De functieverandering paste binnen het regionale functieveranderingsbeleid. Verder werd er veel landschappelijke kwaliteitswinst gehaald door de sloop van de voormalige pluimveestallen en het herstel van landschapselementen. Omdat op eigen perceel niet voldoende sloopmeters voorhanden waren zijn sloopmeters van elders aangekocht en ingezet op deze locatie. Nadat Landborg het verzoek tot bestemmingsplanwijziging heeft ingediend is een ontwerp van het nieuwe bedrijfspand gemaakt. Op een kleine aanpassing na werd dit plan akkoord bevonden door de welstand waarna de Omgevingsvergunning voor de bouw is ingediend.

In het pand bevindt zich een kantoorruimte met spreekkamer, kantine en werkplaats met opslagruimte. Dit prachtige nieuwe pand werd uiteraard door de mannen van E.J. van Ginkel Bouw gerealiseerd.

Dit project is een prachtig voorbeeld van functieverandering van agrarische bestemming naar een niet-agrarische bedrijfsbestemming in het buitengebied van Scherpenzeel.

Landborg heeft dan ook met plezier aan dit project gewerkt. Eigenlijk kwamen al onze verschillende werkzaamheden aan bod:

  • Bouwkunde : ontwerp en tekenwerk
  • Ruimtelijke Ordening : bestemmingsplanwijziging, sloopmeters etc.
  • Milieu : stikstof, milieu-melding bedrijf

 

Begeleiding bij vergunningen, bouw en bedrijfsontwikkeling in het buitengebied

Meer weten?

033 30 31 060 of mail ons