Nieuwbouw bedrijfsruimte Roseboom Kalverhokken – Achterberg

Roseboom Kalverhokken in Achterberg is een bedrijf wat hoogwaardige mobiele kalverhokken produceert.
Het bedrijf is enkele jaren geleden ontstaan op deze locatie als ‘nevenfunctie’ in een voormalige varkensstal op het agrarisch bedrijf waar de melkveehouderij de ‘hoofdtak’ is.
Er was behoefte om een nieuwe, functionele bedrijfsruimte te bouwen waarin op een efficiënte wijze geproduceerd kan worden.
Daarnaast moest een bestaande werktuigenstalling en werkplaats vervangen worden.

 

 

 

 

Alle beoogde functies zijn in het nieuwe gebouw ondergebracht waarbij gekozen is voor twee bouwmassa’s.
Het achterste gedeelte wat functioneert als werktuigenstalling heeft een dakvorm in de vorm van een kapschuur.
Eén van de opgaves  was om rekening te houden met de bestaande sleufsilo’s. Tijdens het inkuilen moet hier voldoende manoeuvreer-ruimte aanwezig zijn.
Door de kolommen een stuk terug te zetten en te werken met onderslagliggers is hier nu ook in de nieuwe situatie voldoende ruimte aanwezig.

Landborg werd gevraagd een ontwerp te maken en de benodigde vergunningen aan te vragen.
Wij verrichten voor dit project de volgende werkzaamheden:

  • principeverzoek
  • ontwerp- en tekenwerk
  • projectcoördinatie gemeente
  • aanvraag Omgevingsvergunning
  • sloopmelding
  • melding Activiteitenbesluit (milieu)

 

 

Begeleiding bij vergunningen, bouw en bedrijfsontwikkeling in het buitengebied

Meer weten?

033 30 31 060 of mail ons