Nieuwbouw melkvee- + jongveestal – Woudenberg

Vanwege de realisatie van een industrieterrein moesten de eigenaren een nieuwe locatie zoeken om hun agrarisch bedrijf te kunnen voortzetten.

Het lukte om binnen dezelfde gemeente een nieuwe locatie te vinden. Het betrof een locatie met een agrarische bestemming waar hoegenaamd geen agrarische activiteiten meer werden geëxploiteerd. Vanwege de ligging in het LOG (Landbouw OntwikkelingsGebied) waren er echter wel mogelijkheden om het bouwvlak uit te breiden zodat vestiging op deze locatie mogelijk bleek.

Naast de realisatie van een melkvee- en jongveestal werd ook een stal voor slachtkuikenouderdieren gerealiseerd.

Begeleiding bij vergunningen, bouw en bedrijfsontwikkeling in het buitengebied

Meer weten?

033 30 31 060 of mail ons