Omschakelen naar biologische varkenshouderij – Harskamp

De bestaande varkensstallen van de familie Van den Brink te Harskamp waren al jaren niet meer in gebruik.
Vanwege de wens om een biologische varkenshouderij te realiseren werd Landborg als adviseur ingeschakeld.
Wij verzorgden de volgende meldingen/vergunningen:

– ontheffing bestemmingsplan

– aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning

– Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)

– melding Milieu (Activiteitenbesluit)

– aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) t.b.v. realisatie mestkelders en uitlopen
Recent zijn ook de benodigde vergunningen voor de realisatie van een stro-opslagloods verleend.
Ook hiervoor regelde Landborg de benodigde vergunningen.

 

Begeleiding bij vergunningen, bouw en bedrijfsontwikkeling in het buitengebied

Meer weten?

033 30 31 060 of mail ons