Vergaderen – Feesten – Boerenuitjes : “Bij Aaltje aan de linie”

Op deze prachtige locatie te Woudenberg, gelegen pal aan het Valleikanaal werden door Alice van Ginkel al enkele jaren uitjes voor groepen georganiseerd onder de naam Valleisport. Deze ‘verbreding’ bleek algauw een succes dankzij de creativiteit van Alice; er waren al snel plannen om de activiteiten verder uit te breiden. De bestemming op het perceel gaf echter aan dat nevenactiviteiten ondergeschikt dienen te zijn aan de agrarische bestemming.

Vanwege de ligging van het bedrijf bleek dat schaalvergroting niet mogelijk was. Uitbreiding van nevenactiviteiten leek daarom op voorhand een lastige opgave.
Na het indienen van een goed gemotiveerd principeverzoek en het nodige overleg met de gemeente Woudenberg waren zij bereid om de bestemming ter plaatse te wijzigen naar een recreatiebestemming met een agrarische neventak.
Hierdoor konden de plannen van Alice van Ginkel gerealiseerd worden.
Eind 2015 werd de naam Valleisport omgedoopt in “Bij Aaltje aan de linie”.

De bestaande grupstal werd gedeeltelijk omgebouwd tot vergaderzaal; het achterste gedeelte werd verbouwd tot zichtstal.
In deze zichtstal bevindt zich een prachtig koppel Hereford vleesossen.
Uniek is dat het stalgedeelte aan twee zijden zichtbaar is: vanuit de vergaderzaal en vanaf het openbare fietspad naar het Valleikanaal, wat over het erf voert.

Dankzij de bestemmingsplanwijziging is er een breed scala aan activiteiten mogelijk, zoals groepsuitjes, vergaderingen, trainingen, (bedrijfs)feestjes en borrels!

Landborg verzorgde de volgende werkzaamheden:

  • Bestemmingsplanwijziging
  • Ontwerp- en tekenwerk
  • Aanvraag omgevingsvergunning
  • Nb-wetvergunning
  • Melding activiteitenbesluit
  • Uitvoeringstekeningen

 

 

 

 

 

Begeleiding bij vergunningen, bouw en bedrijfsontwikkeling in het buitengebied

Meer weten?

033 30 31 060 of mail ons