Ben je van plan om te stoppen met je agrarische bedrijf of heb je een voormalige agrarische bedrijfslocatie in het buitengebied? Door middel van functieverandering is het mogelijk om in ruil voor het slopen van stallen een nieuwe bestemming aan je perceel te geven.

Van agrarisch bedrijf naar wonen

Een veel voorkomende functiewijziging na bedrijfsbeëindiging is het realiseren van een of meerdere woningen op het perceel. Dit wordt ook wel ruimte-voor-ruimte of rood-voor-rood genoemd. De inhoud of het aantal woningen is afhankelijk van het aantal te slopen vierkante meters.

Van agrarisch naar niet-agrarisch bedrijf

Je wilt je agrarische activiteiten stoppen en overgaan op andere bedrijfsactiviteiten. Er zijn ook mogelijkheden om op je eigen erf jouw niet-agrarische bedrijf te realiseren. Hiervoor kunnen bestaande stallen gebruikt worden of er kan nieuwbouw plaatsvinden. Ook hiervoor geldt dat het aantal aanwezige vierkante meters in eerste instantie bepalend is.

Sloopmeters

Heb je op je eigen locatie te weinig sloopmeters? Het is mogelijk om binnen bepaalde regio’s sloopmeters aan te kopen van elders. Deze kunnen worden ingezet om zo je eigen gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Of dit nu is voor een extra woonfunctie of bijvoorbeeld je niet-agrarische bedrijf. Wij gaan voor je in ons netwerk op zoek naar de benodigde meters om zo de functieverandering toch mogelijk te maken.

Welke functieverandering je ook voor ogen hebt, er zitten tal van processen aan vast. Bestemmingsplanwijzigingen, landschappelijke inpassing, vergunningen: er komt van alles op je af. Logisch dat je daar Landborg bij nodig hebt. Als we je situatie goed in kaart hebben gebracht, verdiepen we ons in de mogelijkheden vanuit de regionale wet- en regelgeving. Daarna gaan we het voor je regelen bij gemeente. Of we kijken naar alternatieve oplossingen, als dat nodig is. We proberen het hoe dan ook mogelijk te maken, zodat jij verder kunt bouwen aan een nieuwe toekomst.

We zijn nieuwsgierig naar jouw toekomstplannen. Wat ons betreft maken we een afspraak.

Begeleiding bij vergunningen, bouw en bedrijfsontwikkeling in het buitengebied

Meer weten?

033 30 31 060 of mail ons