Bij bestemmingsplanwijzigingen is het zaak tijdig te reageren met een zienswijze als je bedrijfsplannen daarom vragen. Landborg houdt bij welke bestemmingsplannen er wijzigen en attendeert haar klanten daarop.

Een nieuw bestemmingsplan kan nadelig zijn voor de uitvoering of toekomstige ontwikkelingen voor je bedrijf.
Ook komt het voor dat de gemeente bijvoorbeeld een andere bestemming aan je perceel toekent.
In deze gevallen is het noodzakelijk een zienswijze in te dienen.
Landborg adviseert, ondersteunt en dient een zienswijze voor je in.

Wil je bezwaar maken of een beroep indienen tegen een verleende vergunning of bestemmingsplan, dan kun je ook bij ons aankloppen, evenals voor juridische ondersteuning in die procedure.

Begeleiding bij vergunningen, bouw en bedrijfsontwikkeling in het buitengebied

Meer weten?

033 30 31 060 of mail ons