Om je plannen te laten slagen, is het zaak over de juiste informatie te beschikken. Daarom vinden we het bij Landborg cruciaal om alle informatie te verzamelen, die beschikbaar is. Over je plannen, over het bestemmingsplan, over de regionale wet- en regelgeving, over toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied. Alles brengen we in kaart. Zo kunnen we ons een goed beeld vormen van de ruimte die je hebt als ondernemer en weet je wat wel en wat niet haalbaar is.

Goed getoetst en onderbouwd

Landborg regelt alles wat in deze fase belangrijk is. Dat begint met een locatiescan. We beoordelen voor agrarische bedrijfsontwikkeling bijvoorbeeld de invloed van je plannen op het milieu in het kader van de toets milieuwetgeving. Het is een kwestie van kennis en kunde om plannen binnen de gestelde kaders te krijgen, zodat de benodigde vergunningen verleend kunnen worden. Landborg zorgt voor een gedegen en gedetailleerde onderbouwing van je plannen, waar je op kunt rekenen en waar de gemeente ook vertrouwen in heeft.

Stappenplan

Verder voeren we vooroverleg met de gemeente, doen een principeverzoek, verrichten onderzoek naar het bestemmingsplan en eventuele mogelijkheden voor een wijziging daarvan, stellen een stappenplan op en zorgen voor een vergunningen-strategie. Je plannen realiseren zien wij namelijk als een keten van belangrijke stappen, waarin de volgorde cruciaal is. Daarom stellen we die zorgvuldig vast. Je weet daardoor niet alleen waar je als ondernemer aan toe bent, het is voor jou ook inzichtelijk waar wij mee bezig zijn in het traject en wat de status daarvan is.

Aanspreekpunt

Als we andere mogelijkheden zien die je plan meer haalbaarheid geven, adviseren we je daar uiteraard over.
In het contact met de gemeente, zijn wij het aanspreekpunt. Je kunt het hele proces dus aan ons overlaten.
Als je overweegt om een traject in te gaan maar nog niet weet hoe je dat het beste aan kunt pakken, kunnen wij ook vooraf een advies geven over de te volgen route.

Begeleiding bij vergunningen, bouw en bedrijfsontwikkeling in het buitengebied

Meer weten?

033 30 31 060 of mail ons